Hieronder vind u een lijst met relevante wet- en regelgeving ingedeeld per catergorie.

Deze lijst  is voor het laatst nagelopen voor de meest recente versies op 3 mei 2016. In de laatste kolom staat vermeld van welke datum de laatste versie is.  De items waarvan een nieuwe versie is verschenen sinds de laatste controle in januari 2015, daarvan is de datum een link naar een overzicht van de gewijzigde inhoud (indien beschikbaar) of naar het gewijzigde document.

In juni 2016 is het NVOG Standpunt Geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo's en draagmoederschap toegevoegd, het Planningbesluit in vitrofertilisatie is komen te vervallen en is het Planningsbesluit in vitrofertilisatie 2016 daarvoor in de plaats gekomen en in oktober 2016 is het eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 gewijzigd.

De volgende controle van de lijst zal in januari 2017 plaats vinden.
Aanvullingen zijn van harte welkom. Neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Embryowet Datum laatste wijziging
Embryowet 10-7-2013
Modelreglement Embryowet 2003

 

Bijzondere medische verrichtingen Datum laatste wijziging
Wet op bijzondere medische verrichtingen 08-07-2014 
Planningsbesluit in vitrofertilisatie vervallen per 29-6-2016
Planningsbesluit in vitrofertilisatie 2016 28-06-2016
NVOG kwaliteitsnorm in vitro fertilisatie 23-03-2011
Gezondheidsraad: Planningsbesluit IVF 10-02-1997
Gezondheidsraad: Commissie Herziening Planningsbesluit IVF. IVF: afrondende advisering 19-03-1998
Gezondheidsraad: ICSI 19-06-1996

 

Wet BIG Datum laatste wijziging
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 16-12-2015
Advies verantwoordelijkheden Gynaecoloog vs Klinisch Embryoloog ?

 

Lichaamsmateriaal Datum laatste wijziging
Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 07-08-2009
Richtlijn 2006/17/EG van de Commissie van 8 februari 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het doneren, verkrijgen en testen van menselijke weefsels en cellen 17-12-2012
Richtlijn 2012/39/EU van de Commissie van 26 november 2012 tot wijziging van Richtlijn 2006/17/EG wat betreft bepaalde technische voorschriften voor het testen van menselijke weefsels en cellen 26-11-2012
Richtlijn 2015/565/EU van de Commissie van 8 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG wat bepaalde technische voorschriften voor het coderen van menselijke weefsels en cellen betreft 08-04-2015
Richtlijn (EU) 2015/566 van de Commissie van 8 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG aangaande de procedures om na tegaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen 08-04-2015
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 05-12-2014
Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 06-10-2016
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2016, kenmerk 1015003-150747-WJZ, houdende wijziging en tot intrekking van de Regeling voorschriften erkenning Wvkl (Regeling veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal) 21-09-2016
Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006 16-06-2010

 

Hulpmiddelen Datum laatste wijziging
Council directive 93/42/EEC concerning medical devices 11-10-2007
Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen 11-10-2007
Wet op de medische hulpmiddelen 05-12-2014
Besluit medische hulpmiddelen 01-12-2014
Wijzigingsbesluit besluit medische hulpmiddelen in verband met derivaten van menselijk bloed 22-07-2002
Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen 19-03-2007
Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 11-1-2012
Besluit in-vitro diagnostica 11-12-2015
Aanwijzing gemeenschappelijke technische specificaties m.b.t. in-vitro diagnostica 15-06-2012
Richtlijn gebruik reagentia, materialen en apparatuur tijdens ART (bijlage) 17-06-2014

 

Donor Datum laatste wijziging
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 20-03-2014
Besluit donorgegevens kunstmatige bevruchting 11-08-2003
Burgerlijk wetboek: Boek 1, Artikel 227 29-03-2016
Standpunt Geassisteerde Voortplanting en Infecties 14-07-2014
CBO Advies kwaliteitsnormen voor het laboratoriumdeel van KID nov. 1992
Gezondheidsraad: Het maximum aantal kinderen per donor 03-09-2013
NVOG Standpunt Gameetdonatie in een systeem van faire wederkerigheid 14-07-2014
NVOG Standpunt Geassisteerde voortplanting met gedoneerde gameten en gedoneerde embryo's en draagmoederschap juni 2016

 

Screening Datum laatste wijziging
Standpunt Geassisteerde Voortplanting en Infecties 14-07-2015
Advies Werkgroep semen maatregelen Q-koorts 02-09-2010
Gezondheidsraad: Q-koorts: Risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal 16-08-2011
ZIKA-virus en zwangerschap 19-07-2016

 

Laboratorium Datum laatste wijziging
ESHRE revised guidelines for good practice in IVF Laboratories 01-12-2015
KLEM kwaliteitsnorm voor het laboratoriumdeel van in vitro fertilisatie 11-10-2017
Standpunt luchtkwaliteit in laboratoria voor voortplantingsgeneeskunde 28-05-2014
Richtlijn introductie nieuwe technieken en methoden in het klinisch embryologisch laboratorium (concept) 19-02-2008
NVOG kwaliteitsnorm in vitro fertilisatie 23-03-2011
Model kwaliteitshandboek 2006
Landelijke richtlijn laboratoriumfase intra uteriene inseminatie 01-08-2010
Landelijke richtlijn voor de semenbank 01-02-2012
CBO Advies kwaliteitsnormen voor het laboratoriumdeel van KID  

 

Meldingen Datum laatste wijziging
Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van 24 oktober 2006 ter uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de melding van ernstige bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 24-10-2006
Brief van IGZ over meldingen 11-11-2015  
Common approach Europa: SOHO V&S deliverables: zie website van TRIP  

 

Hygiene/WIP
Datum laatste wijziging
WIP: Accidenteel bloedcontact  01-10-2012
WIP: Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie 01-05-2005
WIP: Handhygiëne medewerkers 24-09-2012
WIP: Microbiologische veiligheid bij onderhoud aan medische- en laboratorium-apparatuur 01-12-2010
WIP: Persoonlijke beschermingsmiddelen 01-07-2008
WIP: Persoonlijke hygiëne medewerkers  01-07-2012
WIP: Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen  01-10-2007
WIP: Richtlijn Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria 01-04-2013

 

Wetenschappelijk onderzoek Datum laatste wijziging
Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 04-12-2013
Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 29-04-2008
Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vervalt per 1-7-2015
Gedragscode 'goed gedrag' 2004
Gedragscode 'goed gebruik' 2011

 

Sperma Datum laatste wijziging
KLEM/NVKC Richtlijn semenanalyse 2011
NVOG/NVU Richtlijn mannelijke subfertiliteit 15-09-2010
Landelijke richtlijn laboratoriumfase intra uteriene inseminatie 01-08-2010
Richtlijn controle na vasectomie 01-04-2014
Landelijke richtlijn voor de semenbank 01-02-2012
Kwaliteitsnorm Geassisteerde voortplanting met chirurgisch verkregen zaadcellen 22-05-2014

 

Eicellen / Ovaria Datum laatste wijziging
Standpunt vitrificatie van humane oocyten en embryo’s incl. addendum 30-08-2010
Richtlijn Cryopreservatie ovariumweefsel 2007
Kwaliteitsnorm Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel 01-09-2015
Standpunt In Vitro Maturatie 15-04-2008

 

PGD Datum laatste wijziging
Regeling pre-implantatie genetische diagnostiek 25-03-2013
Gezondheidsraad. Preïmplantatie genetische diagnostiek en screening 18-01-2006

 

Diagnose Datum laatste wijziging
NVOG richtlijn oriënterend fertiliteitsonderzoek 01-10-2015
Landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit 01-12-2010
NVOG/NVU Richtlijn mannelijke subfertiliteit 15-09-2010
NVOG Richtlijn onverklaarde subfertiliteit 15-09-2010
NVOG standpunt definitie IVF-behandeling 01-03-2006

 

Persoonsgegevens / overeenkomst Datum laatste wijziging
Wet bescherming persoonsgegevens 04-06-2015
Burgerlijk Wetboek: Boek 7, Titel 7, Afdeling 5 "De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling" 17-11-1994
Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg 07-10-2015
Besluit gebruik Burgerservicenummer in de zorg 13-11-2015

 

Overig Datum laatste wijziging
Gezondheidsraad. ‘Vruchtbaarheidsverzekering’: medische en niet-medische redenen. 29-06-2004
Fertiliteitsbehoud bij vrouwen met kanker
10-06-2016
 
 

Inloggen