De gynaecoloog en klinisch embryoloog hebben beiden een professionele eindverantwoordelijkheid. De lijnverantwoordelijkheid ligt (meestal) bij het hoofd van de afdeling.

De gynaecoloog is eindverantwoordelijk voor de medisch technische kant van IVF en de begeleiding van de patient, de klinisch embryoloog voor de laboratorium technische kant en voor het embryo in vitro.  

De gynaecoloog en klinisch embryoloog staan in principe naast elkaar in de lijn van de organisatie.De voorbehouden handeling aangaande IVF uit de wet BIG moet worden genuanceerd met inachtneming van de hier beschreven verantwoordelijkheden.

Volledige artikel 

 

Inloggen